สัมมนาและเยี่ยมชมเรือ Spectrum of the Seas ขณะเทียบท่าที่ภูเก็ต

February 23, 2023

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทาง HABO ร่วมกับ บริษัท ทราเวิล เอเลเม้นท์ส จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือสำราญที่โรงแรม Intercontinental ภูเก็ต

ในโอกาสที่ทางเรือ Spectrum of the Seas เข้าจอดที่ภูเก็ตเป็นสัปดาห์แรก ทางเรือจึงถือโอกาสนี้อนุญาตให้ผู้เข้าร่สมสัมมนาเข้าชมเรือเป็นกรณีพิเศษ

Back
Go to Top